Lịch Can chi biện luận

Như vậy, phòng Hoàng hậu là nơi đặt cỗ máy Lịch Can Chi, còn phòng nhà Vua dùng để làm gì. Đại kim tự tháp Kheops cũng như các kim tự tháp còn lại là động cơ nhiệt khí khổng lồ cung cấp năng lượng Tự nhiên. Các kim tự tháp có hai chức năng cơ bản là điều hòa khí hậu và Tôn giáo.
Chúng ta biết rằng trái Đất tròn nên các vùng gần đường xích đạo sẽ xa trục quay của trái Đất nhất. Điều đó dẫn tới ban ngày gần mặt Trời nhất và ban đêm xa mặt Trời nhất. Hệ quả của việc này khiến cho chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm rất lớn (hiện nay khoảng 50oC ở hoang mạc Sahara). Kim tự tháp sẽ có vai trò như một máy điều hòa khí hậu dùng năng lượng mặt Trời duy trì các ốc đảo xanh tươi xung quanh nó.
Chức năng tôn giáo là dùng dòng khí để tỏa Linh khí từ một hoặc nhiều Linh vật vào Trời Đất. Chiếc hộp đá trong phòng nhà Vua là nơi chứa các Linh vật, phía trên trần là các tầng nung khí và dự trữ khí (tụ khí) nóng để có nhiệt độ cao ổn định cho các Linh vật tỏa khí liên tục cả ngàn năm. Đây là chức năng chính của Kim tự tháp. Nền văn minh nguyên thủy Ai cập không có vua chúa mà lãnh đạo xã hội là các Pháp sư (Đạo sĩ), những người có khả năng nối kết với Phật pháp và thần linh, hay còn gọi là Thánh nhân.

Leave a Comment