Mong mọi người xem giúp

Mong mọi người xem giúp khi nào em có người yêu và lấy được chồng ạ? Em sinh ngày 25/12/1994 âm lịch ạ
————————
Từ năm 2020-27t đến năm 2029-36t: Đại vận cung TỬ TỨC cư Tý vòng Tuế phá
THIÊN CƠ (D) Văn xương Phong cáo Phượng các Giải thần Thiên y -Thiên riêu -Điếu khách THANHLONG -Thiên Sát * TUYỆT *.
Cung PHỤ MẪU cư Thìn tam hợp chiếu:
THÁI ÂM (H) Thai phụ -Thiên hư -Thiên la -Tuế phá -PHỤC BINH -Âm Sát * SUY *.
Cung NÔ cư Thân tam hợp chiếu:
THIÊN ĐỒNG (M) THIÊN LƯƠNG (V) -Thiên thương -Thiên khốc -Thiên hình Thiên mã -Tang môn -PHI LIÊM TRIỆT-TUẦN * MỘC DỤC *.
Cung ĐIỀN cư Ngọ XUNG chiếu:
CỰ MÔN (V) Địa giải -Quan phù -BỆNH PHÙ * LÂM QUAN *.
——–
Đại vận này có thể kết hôn, nên kết hôn năm 2026.
A

Leave a Comment