Hiện công việc em đang gặp trục trặc.

Em chào mọi người ạ. Hiện công việc em đang gặp trục trặc. Các thầy có thể xem giúp em sắp tới em có chuyển việc hay không ạ? Mong các thầy xem giúp em với, em xin cảm ơn ạ.
Nữ 24 tuổi giờ Mùi ngày 28/5/2000 tức 25/4/2000 (Canh Thìn ÂL).
—————–
Dương Nữ Mệnh: Bạch lạp kim – Cục: Thổ Ngũ Cục. Mệnh cư cung Tuất.
giờ Mùi ngày 28/5/2000 tức 25/4/2000 (Canh Thìn ÂL).
Bát tự: Canh Thìn – Tân Tị – Bính Tuất – Ất Mùi.
Can hành quyền lúc sinh: Can Bính.
Can tàng: Ất Quý Mậu – Mậu Canh Bính – Tân Đinh Mậu – Đinh Ất Kỷ
HÀNH của Năm – Tháng – Ngày – Giờ: Kim SUY Kim – Kim SUY Kim – Thổ DƯỠNG Hỏa – Kim DIỆT Mộc.
Nhật chủ là rất vượng.
Dụng thần là: Canh T.TÀI (Kim). Hợp với các số 7, 8, mầu Trắng, Bạc. Những nghề sau đây phù hợp:
1. Cơ khí, điện khí, các nghề có dính dáng đến kim loại.
2. Khoa học kỹ thuật, võ nghệ, thuộc kim, tuyển chọn.
3. Đầu tư bất động sản, cổ phiếu, bán đấu giá, kinh doanh nhà cửa.
THIÊN ĐỒNG hóa Kỵ tại cung ĐIỀN
VŨ KHÚC hóa Quyền tại cung QUAN
THÁI DƯƠNG hóa Lộc tại cung NÔ
THIÊN PHỦ hóa Khoa tại cung MỆNH
Dần> CUNG QUAN lưu niên năm Tý
VŨ KHÚC hóa Quyền (V) THIÊN TƯỚNG (M) +Ân quang +THIÊN VIỆT +Thiên tài -Thiên khốc +Thiên mã +Thiên trù -Tang môn -PHI LIÊM +Hóa Quyền * TỬ *.
Cung TÀI cư Ngọ tam hợp chiếu:
TỬ VI (M) +Phượng các +Giải thần +THIÊN KHÔI +Thiên Phúc -Điếu khách +THANHLONG -Địa kiếp -Thiên Sát TRIỆT * LÂM QUAN *.
Từ năm 2015-16t đến năm 2024-25t: Đại vận cung PHU cư Thân vòng Thái tuế
PHÁ QUÂN (H) +Long trì -Bạch hổ -Đẩu quân +LỘC TỒN +BÁC SĨ -Âm Sát TUẦN * MỘC DỤC *.
2023-24t: +Lưu Lộc Tồn cung PHÚC ĐỨC (THÂN). -Lưu K. Dương cung ĐIỀN. -Lưu Thái Tuế -Lưu Th. Khốc cung NÔ. -Lưu Tang Môn +Lưu Thiên Mã cung TẬT. -Lưu Thiên Hư cung HUYNH ĐỆ. -Lưu Bạch Hổ -Lưu Đà La cung PHỤ MẪU..
——————
Năm nay phải thay đổi công việc và thay đổi được.
A

Leave a Comment