Mong các thầy hữu duyên xem giúp em đường chồng, con cái

Mong các thầy hữu duyên xem giúp em đường chồng, con cái (1 bề hay đầy đủ cả trai và gái ạ), với công việc với ạ. E định năm sau xuất ngoại mà chưa biết có nên đi ko ạ
——————
Âm Nữ Mệnh: Giản hạ thủy – Cục: Kim Tứ Cục. Mệnh cư cung Hợi.
giờ Sửu ngày 8/12/1997 tức 9/11/1997 (Đinh Sửu ÂL).
Bát tự: Đinh Sửu – Nhâm Tý – Giáp Thân – Ất Sửu.
Can hành quyền lúc sinh: Can Nhâm.
Can tàng: Quý Tân Kỷ – Nhâm Quý – Mậu Nhâm Canh – Quý Tân Kỷ
HÀNH của Năm – Tháng – Ngày – Giờ: Thủy SINH Hỏa – Mộc SINH Thủy – Thủy TUYỆT Mộc – Kim SINH Mộc.
Nhật chủ là rất vượng.
Dụng thần là: Tân QUAN (Kim). Hợp với các số 7, 8, mầu Trắng, Bạc. Những nghề sau đây phù hợp:
1. Cơ khí, điện khí, các nghề có dính dáng đến kim loại.
2. Khoa học kỹ thuật, võ nghệ, thuộc kim, tuyển chọn.
3. Giới chính trị công chức.
THIÊN CƠ hóa Khoa tại cung PHỤ MẪU
THÁI ÂM hóa Lộc tại cung NÔ
CỰ MÔN hóa Kỵ tại cung TẬT
THIÊN ĐỒNG hóa Quyền tại cung TỬ TỨC.
Dậu> CUNG PHU lưu niên năm Hợi
VŨ KHÚC (D) THẤT SÁT (H) +Văn xương +Phượng các +Giải thần +THIÊN VIỆT +Văn tinh -Quan phù -ĐẠI HAO TUẦN * LÂM QUAN *.
Thân> CUNG TỬ TỨC lưu niên năm Tý
THIÊN ĐỒNG hóa Quyền (M) THIÊN LƯƠNG (V) +Thiên hỷ -LƯU HÀ -Tử phù -PHỤC BINH +Hóa Quyền TUẦN * ĐẾ VƯỢNG *.
Mão> CUNG QUAN lưu niên năm Tị
THIÊN PHỦ (B) +Phong cáo -Điếu khách -TIỂU HAO -Thiên Sát TRIỆT * TUYỆT *.
—————
Nỗ lực đi xa có thể thành đạt, nhưng cần đề phòng đào hoa, bôn ba vất vả. Có quý nhân giúp đỡ nhưng cũng có tiểu nhân lừa đảo.
Nên kết hôn muộn, bạn đời đẹp đôi. Chồng hào hoa nghĩa hiệp, tích cực tiến thủ, phong cách đĩnh đạc nhưng hay cố chấp và cực đoan.
Con cái đông, sinh con đầu lòng là gái tốt hơn. Có cả trai lẫn gái. Có 2 con trai. Con cái phương trưởng phát đạt.
A

Leave a Comment