Không biết vài năm nữa sức khoẻ và ngoại hình có cải thiện được hơn không

Mong các thầy hữu duyên xem giúp em gái em về sự nghiệp sau này với ạ
Năm nay tiền bạc đổ vào sức khỏe cho em cũng nhiều, không biết vài năm nữa sức khoẻ và ngoại hình có cải thiện được hơn không ạ?
Em cảm ơn
——————
Âm Nữ Mệnh: Duong liễu mộc – Cục: Mộc Tam Cục. Mệnh cư cung Dậu.
giờ Mão ngày 6/12/2003 tức 13/11/2003 (Quý Mùi ÂL).
Bát tự: Quý Mùi – Quý Hợi – Quý Sửu – Ất Mão.
Can hành quyền lúc sinh: Can Nhâm.
Can tàng: Đinh Ất Kỷ – Mậu Giáp Nhâm – Quý Tân Kỷ – Giáp Ất
HÀNH của Năm – Tháng – Ngày – Giờ: Mộc DIỆT Thủy – Thủy DƯỠNG Thủy – Mộc SINH Thủy – Thủy VƯỢNG Mộc.
Nhật chủ là cực vượng.
Dụng thần là: Giáp THƯƠNG (Mộc). Hợp với các số 1, 2, mầu Xanh lá cây. Những nghề sau đây phù hợp:
1. Trồng hoa, trồng trọt, trồng rừng, làm nghề mộc, làm đồ gia dụng, dệt vải, làm giấy, làm thủ công mỹ nghệ, dạy văn.
2. Học thuật, văn hóa, giáo dục, từ thiện, tôn giáo, y học, tư pháp, quân cảnh, công nhân viên chức.
3. Nghệ thuật, quảng cáo, luật sư.
PHÁ QUÂN hóa Lộc tại cung TỬ TỨC
THÁI ÂM hóa Khoa tại cung MỆNH
THAM LANG hóa Kỵ tại cung PHỤ MẪU
CỰ MÔN hóa Quyền tại cung PHÚC ĐỨC
Thìn> CUNG TẬT lưu niên năm Thìn
VŨ KHÚC (M) +Thiên đức +Thiên tài -Thiên sứ -Thiên la -Quả tú +Thiếu âm -BỆNH PHÙ * QUAN ĐỚI *.
Từ năm 2016-14t đến năm 2025-23t: Đại vận cung PHU cư Mùi vòng Thái tuế
THIÊN CƠ (D) +Văn khúc +Văn xương -Thiên hình +Hoa cái -Thái tuế +TẤU THƯ * DƯỠNG *.
Cung PHÚC ĐỨC cư Hợi tam hợp chiếu:
CỰ MÔN hóa Quyền (D) +Long trì -Thiên khốc +Thiên y -Thiên riêu -Bạch hổ +LỰC SĨ -ĐÀ LA +Hóa Quyền * TỬ *.
Cung DI (THÂN) cư Mão tam hợp chiếu:
THIÊN ĐỒNG (D) +Phượng các +Giải thần +THIÊN KHÔI +Văn tinh -Quan phù -ĐẠI HAO * LÂM QUAN *.
Cung QUAN cư Sửu XUNG chiếu:
THIÊN LƯƠNG (D) -Thiên hư -Phá toái -Linh tinh -Tuế phá -QUAN PHỦ -KÌNH DƯƠNG TRIỆT * SUY *.
2023-21t: +Lưu Lộc Tồn cung ĐIỀN. -Lưu K. Dương cung QUAN. -Lưu Thái Tuế -Lưu Th. Khốc cung DI (THÂN). -Lưu Tang Môn +Lưu Thiên Mã cung TÀI. -Lưu Thiên Hư cung MỆNH. -Lưu Bạch Hổ -Lưu Đà La cung PHÚC ĐỨC..
Lưu niên năm lưu cung TÀI cư Tị:
THÁI DƯƠNG (M) +Phong cáo +THIÊN VIỆT +Thiên Phúc +Thiên mã +Địa giải -Tang môn +HỶ THẦN +Đường phù * MỘC DỤC *.
——————
Thửa nhỏ nhiều bệnh tật nhưng có quý nhân trợ giúp nên sẽ qua khỏi. Sẽ còn vất vả và tốn kém đến 2025. sau đó sức khỏe tốt dần lên.-
A

Leave a Comment