Cho em hỏi về công việc, vấn đề em gặp phải

Mọi người cho em hỏi về công việc, vấn đề em gặp phải là mỗi lần xin một công việc nào đó là hay phát sinh nhiều việc và phải tạm dừng hoặc bỏ qua công việc đó, cho em hỏi với lá số này thì dự đoán công việc em sẽ ổn định khi nào và em nên theo công việc như thế nào?.Cám ơn mọi người rất nhiều
Vấn đề em muốn hỏi thêm là về mệnh của mình như thế nào? Cám ơn mọi người rất nhiều
—————–
Âm Nam Mệnh: Thành đầu thổ – Cục: Hỏa Lục Cục. Mệnh cư cung Mão.
giờ Thân ngày 17/11/1999 tức 10/10/1999 (Kỷ Mão ÂL).
Bát tự: Kỷ Mão – Ất Hợi – Quý Dậu – Canh Thân.
Can hành quyền lúc sinh: Can Giáp.
Can tàng: Giáp Ất – Mậu Giáp Nhâm – Canh Tân – Mậu Nhâm Canh
HÀNH của Năm – Tháng – Ngày – Giờ: Thổ VƯỢNG Thổ – Hỏa DƯỠNG Mộc – Kim TUYỆT Thủy – Mộc TUYỆT Kim.
Nhật chủ là rất vượng.
Dụng thần là: Giáp THƯƠNG (Mộc). Hợp với các số 1, 2, mầu Xanh lá cây. Những nghề sau đây phù hợp:
1. Trồng hoa, trồng trọt, trồng rừng, làm nghề mộc, làm đồ gia dụng, dệt vải, làm giấy, làm thủ công mỹ nghệ, dạy văn.
2. Học thuật, văn hóa, giáo dục, từ thiện, tôn giáo, y học, tư pháp, quân cảnh, công nhân viên chức.
3. Nghệ thuật, quảng cáo, luật sư.
+Văn khúc hóa Kỵ tại cung TỬ TỨC
VŨ KHÚC hóa Lộc tại cung THÊ
THAM LANG hóa Quyền tại cung THÊ
THIÊN LƯƠNG hóa Khoa tại cung PHỤ MẪU
Mùi> CUNG QUAN (THÂN) lưu niên năm Dậu
Vô chính diệu mượn sao VŨ KHÚC hóa Lộc (M) THAM LANG hóa Quyền (M) của cung THÊ +Long trì +Phượng các +Giải thần +Hoa cái -Quan phù +LỰC SĨ -KÌNH DƯƠNG -Địa kiếp * SUY *.
Cung TÀI cư Hợi tam hợp chiếu:
THIÊN PHỦ (D) -Bạch hổ +TẤU THƯ +Đường phù * TUYỆT *.
Cung MỆNH cư Mão tam hợp chiếu:
THIÊN TƯỚNG (H) -Thiên khốc -Thái tuế -ĐẠI HAO -Địa không * MỘC DỤC *.
Cung THÊ cư Sửu XUNG chiếu:
VŨ KHÚC hóa Lộc (M) THAM LANG hóa Quyền (M) +Tả phù +Hữu bật -Quả tú -Điếu khách +HỶ THẦN +Hóa Lộc +Hóa Quyền * DƯỠNG *.
Tị> CUNG PHÚC ĐỨC lưu niên năm Mùi
TỬ VI (M) THẤT SÁT (V) -Cô thần +Thiên mã -Phá toái +Thiên giải -Hỏa tinh -Tang môn -QUAN PHỦ -ĐÀ LA * LÂM QUAN *.
Từ năm 2015-17t đến năm 2024-26t: Đại vận cung PHÚC ĐỨC cư Tị vòng Tuế phá
TỬ VI (M) THẤT SÁT (V) -Cô thần +Thiên mã -Phá toái +Thiên giải -Hỏa tinh -Tang môn -QUAN PHỦ -ĐÀ LA * LÂM QUAN *.
——————
Nên học nghề cho tinh để mưu sinh. Sự nghiệp nên phát triển từ từ tránh lên xuống thất thường. Trong công việc nên có tính nguyên tắc, tránh để tâm trạng điều khiển hành vi. Nên sớm lấy vợ, có vợ sẽ hỗ trợ cho sự nghiệp. Đang trong đại vận xấu đến hết năm 2024. Sau đó sự nghiệp mới từ từ đi lên.
A

Leave a Comment