Tay này vận sau có làm nên trò trống gì không ạ mấy thầy ơi.

Bàn tay đỏ ửng như son
Không quân bốc vác cũng con phụ hồ
Tay này vận sau có làm nên trò trống gì không ạ mấy thầy ơi. Thiên Trù cung Tài liệu e kinh doanh mảng F&B lĩnh vực ăn uống có lộc không ạ? Tks mấy thầy!
——————-
Dương Nam Mệnh: Kiếm phong kim – Cục: Mộc Tam Cục. Mệnh cư cung Sửu.
giờ Mùi ngày 12/8/1992 tức 14/7/1992 (Nhâm Thân ÂL).
Bát tự: Nhâm Thân – Mậu Thân – Canh Thân – Quý Mùi.
Can hành quyền lúc sinh: Can Mậu.
Can tàng: Mậu Nhâm Canh – Mậu Nhâm Canh – Mậu Nhâm Canh – Đinh Ất Kỷ
HÀNH của Năm – Tháng – Ngày – Giờ: Kim TUYỆT Thủy – Thổ TUYỆT Thổ – Mộc TUYỆT Kim – Mộc DIỆT Thủy.
Nhật chủ là cực vượng.
Dụng thần là: Nhâm THỰC (Thủy). Hợp với các số 9, 10, mầu Đen, Tím sẫm. Những nghề sau đây phù hợp:
1. Thủy lợi, thủy sản, hàng hải, giải khát, nghề lặn, du lịch.
2. Nghề tự do, mậu dịch, biểu diễn văn nghệ. Những nghề có tính thay đổi.
3. Nghề bảo hiểm, bán vé, ngoại vụ.
VŨ KHÚC hóa Kỵ tại cung MỆNH
THIÊN LƯƠNG hóa Lộc tại cung ĐIỀN
TỬ VI hóa Quyền tại cung QUAN
THIÊN PHỦ hóa Khoa tại cung THÊ.
Tị> CUNG QUAN lưu niên năm Mão
TỬ VI hóa Quyền (M) THẤT SÁT (V) +THIÊN VIỆT +Thiên đức -Kiếp sát +Phúc đức -PHI LIÊM +Hóa Quyền * BỆNH *.
Cung TÀI cư Dậu tam hợp chiếu:
LIÊM TRINH (H) PHÁ QUÂN (H) +Phong cáo +Đào hoa +Thiên tài -Phá toái +Thiên trù -Hỏa tinh +Thiêu dương -Thiên không -Đẩu quân -PHỤC BINH * THAI *.
Cung MỆNH cư Sửu tam hợp chiếu:
VŨ KHÚC hóa Kỵ (M) THAM LANG (M) +Thai phụ +Nguyệt đức +Thiên hỷ +Địa giải -Tử phù +THANHLONG -Hóa Kỵ * QUAN ĐỚI *.
Cung THÊ cư Hợi XUNG chiếu:
THIÊN PHỦ hóa Khoa (D) +Tam thai +Văn khúc +Thiên quý +Thiên thọ -Cô thần -LƯU HÀ +Thiếu âm +LỘC TỒN +BÁC SĨ +Hóa Khoa TUẦN * TRÀNG SINH *.
———————-
Phát triển về kinh doanh tốt, nhưng cần đề phòng rắc rối về sắc tình và tài chính. Hợp với kinh doanh tự lập nghiệp, không nên đầu tư bừa bãi dễ bị phá tài.
Thiên trù chỉ là một tạp tinh. Thiên lương hóa Lộc nhập cung Điền. Nên kinh doanh ngành nghề theo dụng thần.

Leave a Comment