Lịch Can chi biện luận

Như vậy, ngày Julius 1 là ngày 1 tháng 1 năm 1 của kỷ nguyên Phật giáo. Can chi giờ khởi là Giáp Tí, ngày Giáp Dần tháng Giáp Dần năm Mậu Tí. Vậy máy Antikythera đếm và lưu trữ ngày Julius như thế nào. Có thể dễ dàng nhận thấy năm vòng đếm ngày của máy qua ảnh chụp x-quang trích dẫn từ video thuyết trình của cô Jo Marchant.
Máy Antikythera sử dụng bộ đếm cơ khí cơ số sáu mươi (vòng lục niên hoa giáp). Năm vòng sẽ đếm được 60 x 60 x 60 x 60 x 60 = 12.960.000 ngày, hiện tại là ngày thứ 2.460.383. Như vậy, bộ đếm năm sẽ có 3 vòng tương ứng đếm được 60 x 60 x 60 = 216.000 năm. Tổng cộng có 60 nguyên, mỗi nguyên có 12 vận 300 năm. Hiện nay đang ở hai vận cuối cùng là thời mạt pháp của nguyên Kỷ Sửu.

Leave a Comment