Lịch Can chi biện luận

Nền văn minh Indus phát triển cao như vậy vì sao sụp đổ. Điều đó không nằm ngoài vòng Tràng sinh, có sinh có tử, có tử mới có sinh, các vòng lục niên hoa giáp liên tiếp nối nhau luân hồi tạo sự vận động cho sự sống. Một nguyên từ khi khởi đầu bước vào vận Bệnh (1800 năm sau điểm khởi đầu nguyên tức 2913 BC với nguyên Mậu Tí) là bắt đầu thời kỳ mạt pháp hay còn gọi là loạn pháp. Lúc này, các đạo sĩ không còn kết nối được với Phật Pháp, xa rời Tự nhiên, pháp lực không còn và bắt đầu có nhiều đạo thứ cấp ra đời. Tất cả những điều này dẫn đến nội chiến, chỉ cần tác động của ngoại xâm là sụp đổ. Thời kỳ mạt pháp kéo dài 1200 năm (bốn vận Bệnh, Tử, Mộ, Tuyệt) với những cuộc chiến tàn khốc và sự tàn phá thiên nhiên. Sau đó thì Phật sẽ tái sinh để diệt trừ kẻ ác, dựng lại Phật pháp và dẫn dắt người tốt thai nghén cho nguyên mới tiếp theo (hai vận Thai, Dưỡng).

Leave a Comment