Lịch Can chi biện luận

Địa chi là đơn vị cơ bản đo thời gian như một canh, một ngày, một tháng, một năm, điều này tương ứng với thời gian trái đất tự xoay quanh mình và quanh mặt trời. Cho nên địa chi cũng sẽ có khoảng thời gian đầu địa chi, giữa địa chi và cuối địa chi. Mỗi địa chi tại một thời điểm sẽ có một thiên can hành quyền. Lấy tháng để diễn giải, đầu tháng sẽ có một thiên can dư khí tháng trước, sau đó giữa là trung khí của tháng, cuối là bản khí. Cho nên, mỗi địa chi sẽ có ba can tàng là Dư khí, Trung Khí và Bản Khí. Riêng các địa chi Tý Ngọ Mão Dậu là trục chính của bốn mùa nên không có Dư khí mà chỉ có Trung khí và Bản khí (thuần khí). Tổng hợp từ nhiều nguồn tài liệu ta có thể biểu diễn theo trục thời gian của các tháng như hình ảnh.

Trên hình vẽ có thể thấy một số địa chi không chuẩn quy luật, có thể do tam sao thất bản chăng. Chỗ này cần được nghiên cứu chỉnh lý tiếp.

Leave a Comment