Năm vừa rồi tan nát mọi người ạ

Năm vừa rồi tan nát mọi người ạ,tiền bạc hao tán, đi làm thì bị chèn ép, ma cũ bắt nạt, giờ chỉ mong yên ổn sống qua ngày mà hông biết năm sau có được yên không nữa 🙁
————-
Dương Nam Mệnh: Kiếm phong kim – Cục: Mộc Tam Cục. Mệnh cư cung Tý.
giờ Sửu ngày 26/12/1992 tức 3/12/1992 (Nhâm Thân ÂL).
Bát tự: Nhâm Thân – Nhâm Tý – Bính Tý – Kỷ Sửu.
Can hành quyền lúc sinh: Can Quý.
Can tàng: Mậu Nhâm Canh – Nhâm Quý – Nhâm Quý – Quý Tân Kỷ
HÀNH của Năm – Tháng – Ngày – Giờ: Kim TUYỆT Thủy – Mộc SINH Thủy – Thủy SINH Hỏa – Hỏa SINH Thổ.
Nhật chủ là rất nhược.
Dụng thần là: Quý QUAN (Thủy). Hợp với các số 9, 10, mầu Đen, Tím sẫm. Những nghề sau đây phù hợp:
1. Thủy lợi, thủy sản, hàng hải, giải khát, nghề lặn, du lịch.
2. Nghề tự do, mậu dịch, biểu diễn văn nghệ. Những nghề có tính thay đổi.
3. Giới chính trị công chức.
TỬ VI hóa Quyền tại cung PHÚC ĐỨC (THÂN)
THIÊN PHỦ hóa Khoa tại cung PHÚC ĐỨC (THÂN)
THIÊN LƯƠNG hóa Lộc tại cung TẬT
VŨ KHÚC hóa Kỵ tại cung THÊ
Từ năm 2025-34t đến năm 2034-43t: Đại vận cung QUAN cư Thìn vòng Thái tuế
THAM LANG (V) +Thiên quý -Thiên la +Hoa cái -Bạch hổ +TẤU THƯ +Đường phù -Âm Sát * SUY *.
2024-33t: -Lưu Bạch Hổ cung MỆNH. -Lưu Đà La cung PHỤ MẪU. -Lưu Th. Khốc +Lưu Lộc Tồn +Lưu Thiên Mã cung PHÚC ĐỨC (THÂN). -Lưu K. Dương cung ĐIỀN. -Lưu Thái Tuế cung QUAN. -Lưu Tang Môn cung DI. -Lưu Thiên Hư cung THÊ..
Lưu niên năm lưu cung DI cư Ngọ:
LIÊM TRINH (M) THIÊN TƯỚNG (V) +Thiên Phúc +Địa giải -Điếu khách +HỶ THẦN -Thiên Sát * TỬ *.
2024 Giáp Thìn (Hỏa SUY Mộc, HÀNH 扶燈火 Phù Đăng Hỏa) 33t – ĐV3 Ất Mão – Giáp KIÊU (Vệ) – Đv.v. Giáp tại Thìn (Hu) – Sy.s. Dụng thần Quý Dg.b. Nhật chủ Bính Qđ.v.
Thiên can địa chi tương tác: -Giáp hợp Kỷ Giờ hóa THỰC THƯƠNG Thổ (Hu). -Giáp được Nhâm Năm giả sinh. -Giáp được Nhâm Tháng giả sinh. -Giáp giả sinh Bính Ngày. -Giáp khắc Kỷ Giờ. -Thìn Thân Năm Tý Tháng Tý Ngày tam hợp hóa SÁT Thủy (Dt). -Thìn tương phá Sửu Giờ. -Thìn tương hại Mão ĐV.
Hung cát thần trong năm: -Phúc tinh quý nhân (Chi + Ngày Năm).
——————–
Năm 2023 là nguồn kích phát, sẽ phát công danh trong khoảng 5/2024-5/2026 (dl). Nếu phá bỏ lề thói cũ mà khai dựng sự nghiệp thì tốt, còn không sẽ mất cơ hội.

Leave a Comment