Mong các cao nhân đi qua cho đôi lời cân nhắc về công danh tài lộc,gia đạo,sức khỏe năm 2024

Năm sau em40 tuổi rơi vào hạn Phá Thái Tuế,có nghe bảo 3 năm tam tai không bằng 1 năm Thái Tuế nên cũng khá lo lắng.Mong các cao nhân đi qua cho đôi lời cân nhắc về công danh tài lộc,gia đạo,sức khỏe năm 2024 ạ.Em xin chân thành cám ơn
—————–
Âm Nam Mệnh: Hải trung kim – Cục: Kim Tứ Cục. Mệnh cư cung Thìn.
giờ Dậu ngày 22/1/1986 tức 13/12/1985 (Ất Sửu ÂL).
Bát tự: Ất Sửu – Kỷ Sửu – Bính Dần – Đinh Dậu.
Can hành quyền lúc sinh: Can Kỷ.
Can tàng: Quý Tân Kỷ – Quý Tân Kỷ – Mậu Bính Giáp – Canh Tân
HÀNH của Năm – Tháng – Ngày – Giờ: Kim SINH Mộc – Hỏa SINH Thổ – Hỏa VƯỢNG Hỏa – Hỏa TUYỆT Hỏa.
Nhật chủ là tự vượng.
Dụng thần là: Tân TÀI (Kim). Hợp với các số 7, 8, mầu Trắng, Bạc. Những nghề sau đây phù hợp:
1. Cơ khí, điện khí, các nghề có dính dáng đến kim loại.
2. Khoa học kỹ thuật, võ nghệ, thuộc kim, tuyển chọn.
3. Nghề công xưởng, công nghệ thương phẩm, kinh doanh.
THIÊN CƠ hóa Lộc tại cung TỬ TỨC
TỬ VI hóa Khoa tại cung THÊ
THÁI ÂM hóa Kỵ tại cung HUYNH ĐỆ
THIÊN LƯƠNG hóa Quyền tại cung ĐIỀN

Từ năm 2019-35t đến năm 2028-44t: Đại vận cung QUAN cư Thân vòng Thiếu Âm
THẤT SÁT (M) +Thiên Phúc +Thiên hỷ -Thiên hình +Long Đức +TẤU THƯ -Địa kiếp +Đường phù * LÂM QUAN *.

2024-40t: -Lưu Bạch Hổ cung TÀI. -Lưu Đà La cung TỬ TỨC. -Lưu Th. Khốc +Lưu Lộc Tồn +Lưu Thiên Mã cung THÊ. -Lưu K. Dương cung HUYNH ĐỆ. -Lưu Thái Tuế cung MỆNH. -Lưu Tang Môn cung PHÚC ĐỨC. -Lưu Thiên Hư cung DI (THÂN)..
Lưu niên năm lưu cung DI (THÂN) cư Tuất:
VŨ KHÚC (M) +Thiên đức -Địa võng -Quả tú -LƯU HÀ +Phúc đức +HỶ THẦN TUẦN * SUY *.
Cung THÊ cư Dần tam hợp chiếu:
TỬ VI hóa Khoa (M) THIÊN PHỦ (M) +Thiên quý +Hồng loan -Cô thần -Kiếp sát +Thiêu dương -Thiên không -QUAN PHỦ -ĐÀ LA -Địa không +Hóa Khoa * TUYỆT *.
Cung PHÚC ĐỨC cư Ngọ tam hợp chiếu:
LIÊM TRINH (M) THIÊN TƯỚNG (V) +Nguyệt đức +Đào hoa +Thiên trù +Văn tinh +Địa giải -Tử phù -TIỂU HAO TRIỆT * MỘC DỤC *.
Cung MỆNH cư Thìn XUNG chiếu:
THAM LANG (V) +Thiên quan -Thiên la +Thiếu âm +LỰC SĨ -KÌNH DƯƠNG -Âm Sát -Nguyệt Sát * DƯỠNG *.

2024 Giáp Thìn (Hỏa SUY Mộc, HÀNH 扶燈火 Phù Đăng Hỏa) 39t – ĐV4 Quý Tị – Giáp KIÊU (Kị) – Bh.s. Giáp tại Thìn (Hỉ) – Sy.s. Dụng thần Tân Mộ.s. Nhật chủ Bính Qđ.v.
Thiên can địa chi tương tác: -Giáp hợp Kỷ Tháng hóa THỰC THƯƠNG Thổ (Hỉ). -Giáp khắc Kỷ Tháng. -Giáp giả sinh Bính Ngày. -Giáp sinh Đinh Giờ. -Giáp được Quý ĐV sinh. -Thìn hợp Dậu Giờ. -Thìn tương phá Sửu Năm. -Thìn tương phá Sửu Tháng.
—-
Công danh tài lộc vẫn theo đà của đại vận phát triển tốt và sẽ có những thành tích bất ngờ. Nhưng cần đề phòng anh em bạn bè phá hỏng. Trong năm có khả năng hỗ trợ cấp trên mang lại hiệu quả công việc cao nhưng công cao thì làm nhiều người sợ nên dễ gặp thị phi, kiện cáo. Nhất là Lưu Thái tuế cung mệnh lại hội Hỏa tinh Địa kiếp Kình dương.
Gia đạo cần cẩn thận có người thứ ba dòm ngó.
Sức khỏe cũng sẽ bị nhiều chuyện buồn lo mà hao tổn.
Chặm đường tới sẽ nhiều chướng ngại hơn trước cần vững tay chèo.

Leave a Comment