Hữu duyên giúp cháu xem năm nay 2024 cháu canh được bé k ạ

Các cao nhân đi qua hữu duyên giúp cháu xem năm nay 2024 cháu canh được bé k ạ
—————
Từ năm 2024-27t đến năm 2033-36t: Đại vận cung TỬ TỨC cư Mão vòng Thiếu Âm
TỬ VI (B) THAM LANG hóa Lộc (H) +Thiên quý +Thiên quan +Thiên Phúc +Đào hoa -Thiên hình -Trực phù +Quan sách +THANHLONG +Hóa Lộc * BỆNH *.
2024-27t: -Lưu Bạch Hổ cung DI. -Lưu Đà La cung TẬT. -Lưu Th. Khốc +Lưu Lộc Tồn +Lưu Thiên Mã cung TÀI. -Lưu K. Dương cung TỬ TỨC. -Lưu Thái Tuế cung PHU. -Lưu Tang Môn cung MỆNH. -Lưu Thiên Hư cung QUAN (THÂN)..
Lưu niên năm lưu cung TÀI cư Dần:
THIÊN CƠ hóa Kỵ (H) THÁI ÂM hóa Quyền (H) +Tam thai +Thiên giải -Thái tuế -TIỂU HAO +Hóa Quyền -Hóa Kỵ -Âm Sát * TỬ *.
2024 Giáp Thìn (Hỏa SUY Mộc, HÀNH 扶燈火 Phù Đăng Hỏa) 27t – ĐV2 Mậu Ngọ – Giáp ẤN (Kị) – Tử.s. Giáp tại Thìn (Hỉ) – Sy.s. Dụng thần Canh Dg.b. Nhật chủ Đinh Sy.s.
Thiên can địa chi tương tác: -Giáp xung Mậu Năm. -Giáp bị Canh Tháng xung. -Giáp sinh Đinh Ngày. -Giáp được Nhâm Giờ giả sinh. -Giáp xung Mậu ĐV. -Thìn Thân Tháng củng hợp.
NĂM Giáp Thìn ẤN Kị (HÀNH 扶燈火 Phù Đăng Hỏa Hỏa SUY Mộc)
can tàng: Mậu THƯƠNG Hỉ (18) – Quý SÁT Vệ (3) – Ất KIÊU Kị (9)
và tuổi Mậu Dần (HÀNH 城頭土 Thành Đầu Thổ Thổ VƯỢNG Thổ)
can tàng: Giáp ẤN Kị (16) – Bính KIẾP Hu (7) – Mậu THƯƠNG Hỉ (7)
thuận lợi: 0 1 2 + địa chi bán tam hội + hoa giáp sinh
khó khăn: 2 0 0 + thiên can khắc thuận
Năm Thìn Sao THƯƠNG (con trai) Quan đới. SAO THỰC (con gái) Suy.
————————–
Cố gắng dễ được. Hoài thai con trai rất tốt.
Tháng thuận lợi nhất:
3. THÁNG Mậu Thìn THƯƠNG Hỉ
Từ 5/4(27/2âl) đến 4/5(26/3âl):
Mậu Thìn (HÀNH 大林木 Đại Lâm Mộc Mộc SUY Thổ)
can tàng: Mậu THƯƠNG Hỉ (18) – Quý SÁT Vệ (3) – Ất KIÊU Kị (9)
và Canh Thân (HÀNH 石榴木 Thạch Lựu Mộc Mộc TUYỆT Kim)
can tàng: Canh TÀI Dt (17) – Nhâm QUAN Vệ (3) – Mậu THƯƠNG Hỉ (10)
thuận lợi: 2 1 1 + thiên can sinh thuận + Thìn Thân củng hợp.+ hoa giáp đồng hành
khó khăn: 0 0 0

Leave a Comment