Mong được hữu duyên về vận hạn lá số của bố em trong 2024 ạ

mong được hữu duyên về vận hạn lá số của bố em trong 2024 ạ, e cảm ơn ạ💞
—————–
2024-55t: -Lưu Bạch Hổ cung TẬT. -Lưu Đà La cung TÀI. -Lưu Th. Khốc +Lưu Lộc Tồn +Lưu Thiên Mã cung TỬ TỨC. -Lưu K. Dương cung THÊ (THÂN). -Lưu Thái Tuế cung HUYNH ĐỆ. -Lưu Tang Môn cung PHỤ MẪU. -Lưu Thiên Hư cung NÔ..
Lưu niên năm lưu cung NÔ cư Tuất:
LIÊM TRINH (M) THIÊN PHỦ hóa Khoa (V) -Thiên thương -Địa võng +Hoa cái +Thiên giải -Thái tuế +THANHLONG -Địa kiếp +Hóa Khoa -Âm Sát * SUY *.
NĂM Giáp Thìn KIẾP Hu (HÀNH 扶燈火 Phù Đăng Hỏa Hỏa SUY Mộc)
can tàng: Mậu TÀI Dt (18) – Quý KIÊU Kị (3) – Ất TỶ Hu (9)
và tuổi Canh Tuất (HÀNH 釵釧金 Thoa Xuyến Kim Kim DƯỠNG Kim)
can tàng: Mậu TÀI Dt (18) – Đinh THỰC Hỉ (3) – Tân SÁT Vệ (9)
thuận lợi: 0 0 0
khó khăn: 2 2 2 + thiên can khắc thuận + địa chi trực xung + hoa giáp khắc
———————
2024 là năm thiên khắc địa xung cần cẩn thuận về sức khỏe. Nhất là hai tháng
THÁNG Giáp Tuất KIẾP Hu
Từ 8/10(6/9âl) đến 6/11(6/10âl)
THÁNG Ất Hợi TỶ Hu
Từ 7/11(7/10âl) đến 6/12(6/11âl)
Ngoài ra cẩn trọng có tạng cha mẹ.

Leave a Comment