Thầy xem giúp e cung tử tức, cung thê, cung quan lộc và cung điền trạch ạ

Thầy xem giúp e cung tử tức, cung thê, cung quan lộc và cung điền trạch ạ
———————
Âm Nam Mệnh: Sơn đầu hỏa – Cục: Kim Tứ Cục. Mệnh cư cung Thìn.
giờ Tý ngày 21/4/1995 tức 23/3/1995 (Ất Hợi ÂL).
Bát tự: Ất Hợi – Canh Thìn – Nhâm Ngọ – Nhâm Tý.
Can hành quyền lúc sinh: Can Mậu.
Can tàng: Mậu Giáp Nhâm – Ất Quý Mậu – Bính Kỷ Đinh – Nhâm Quý
HÀNH của Năm – Tháng – Ngày – Giờ: Hỏa DƯỠNG Mộc – Kim SUY Kim – Mộc DIỆT Thủy – Mộc SINH Thủy.
Nhật chủ là tự vượng.
Dụng thần là: Mậu SÁT (Thổ). Hợp với các số 5, 6, mầu Vàng, Nâu. Những nghề sau đây phù hợp:
1. Khoáng sản, đào đất, xây nhà, mai táng, xi măng, chăn nuôi, xây dựng, kiến trúc.
2. Kho tàng và những nghề có tính chất cố định.
3. Quân đội, cảnh sát, tư pháp, y học, nghề mạo hiểm.
THIÊN LƯƠNG hóa Quyền tại cung HUYNH ĐỆ
THIÊN CƠ hóa Lộc tại cung PHỤ MẪU
TỬ VI hóa Khoa tại cung PHÚC ĐỨC
THÁI ÂM hóa Kỵ tại cung TẬT

I. Sửu> CUNG TỬ TỨC lưu niên năm Hợi
THIÊN ĐỒNG (H) CỰ MÔN (H) THIÊN KHÔI -Tang môn -PHỤC BINH * MỘ *.
Có nhiều phúc khí. Đông con cái, khoảng 3-4 con. Sinh được con gái đầu lòng thì rất tốt. Tình cảm cha con dễ cảm thông. Nên lo cho con cai học hành thành tài chúng sẽ có danh tiếng trong xã hội nhất là con trai. Dược nhờ con.

II. Dần> CUNG THÊ lưu niên năm Tý
VŨ KHÚC (V) THIÊN TƯỚNG (M) Phong cáo -Cô thần Thiếu âm -QUAN PHỦ -ĐÀ LA * TUYỆT *.
Nên kết hôn muộn, bao dung khuyết điểm của nhau. Cần phải cương nhu tương tế hôn nhân mới tốt đẹp. Vợ chồng ở gần nhau hay xung khắc. Nếu quá cương thì nhân duyên sẽ không lâu bền, quá nhu dễ bị vợ gây lụy. Có nhiều quan hệ với người khác phái và được người khác phái giúp đỡ nhưng cần phải tránh ỷ lại vào đó.
Vợ cần cù, chính chuyên, cẩn thận nhưng thiếu tính tiến thủ. Vợ có tuổi thơ vất vả mà sức khoẻ không được tốt.

III. Thân> CUNG QUAN lưu niên năm Ngọ
PHÁ QUÂN (H) Hữu bật Thiên Phúc Thiên đức -Kiếp sát Phúc đức TẤU THƯ Đường phù TUẦN * LÂM QUAN *.
Thích hợp quân nhân, cảnh sát, tự lập nghiệp. Được nhiều người trợ giúp mà khai sáng sự nghiện phát triển. Theo nghiệp võ thì phú quý không nhỏ. Nếu tự lập nghiệp nên lập nghiệp trong lĩnh vực sản xuất và chú ý vào phát triển sản phẩm mới, kỹ thuật mới. Hoặc làm những nghề có tính mạo hiểm sẽ chiếm ưu thế vượt trội. Cũng nên hợp tác với nhiều người thì dễ thành công và giảm bớt khó khăn.

IV. Mùi> CUNG ĐIỀN lưu niên năm Tị
Vô chính diệu mượn sao THIÊN ĐỒNG (H) CỰ MÔN (H) của cung TỬ TỨC Ân quang Thiên quý THIÊN VIỆT -Thiên khốc Hoa cái -Bạch hổ TướnGQuâN
Tạo dựng điền sản từ tay trắng. Có nhiều cơ hội để mua tậu điền sản. Sẽ có hai nơi ở.

Leave a Comment