Cháu muốn xem về cung phu thê ạ

Cháu muốn xem về cung phu thê ạ , ck cháu mai sau có phải 1 trong 2 người cháu đang tìm hiểu k ạ
———-
Âm Nữ Mệnh: Duong liễu mộc – Cục: Thủy Nhị Cục. Mệnh cư cung Mão.
giờ Hợi ngày 6/2/2003 tức 6/1/2003 (Quý Mùi ÂL).
Bát tự: Quý Mùi – Giáp Dần – Canh Tuất – Đinh Hợi.
Can hành quyền lúc sinh: Can Mậu.
Can tàng: Đinh Ất Kỷ – Mậu Bính Giáp – Tân Đinh Mậu – Mậu Giáp Nhâm
HÀNH của Năm – Tháng – Ngày – Giờ: Mộc DIỆT Thủy – Thủy VƯỢNG Mộc – Kim DƯỠNG Kim – Thổ DƯỠNG Hỏa.
Nhật chủ là rất nhược.
Dụng thần là: Mậu KIÊU (Thổ). Hợp với các số 5, 6, mầu Vàng, Nâu. Những nghề sau đây phù hợp:
1. Khoáng sản, đào đất, xây nhà, mai táng, xi măng, chăn nuôi, xây dựng, kiến trúc.
2. Kho tàng và những nghề có tính chất cố định.
3. Võ thuật, khoa học, y học, luật sư, nghệ thuật, biểu diễn.
THÁI ÂM hóa Khoa tại cung PHU (THÂN)
THAM LANG hóa Kỵ tại cung HUYNH ĐỆ
CỰ MÔN hóa Quyền tại cung MỆNH
PHÁ QUÂN hóa Lộc tại cung TẬT

Sửu> CUNG PHU (THÂN) lưu niên năm Mùi
THÁI DƯƠNG (D) THÁI ÂM hóa Khoa (D) +Phong cáo -Thiên hư +Thiên y -Thiên riêu -Phá toái -Tuế phá -QUAN PHỦ -KÌNH DƯƠNG +Hóa Khoa TRIỆT * QUAN ĐỚI *.
—————-
Chồng người tuấn tú, cốt cách thanh cao đặc biệt, trên dài dưới ngắn, mi thanh mục tú. Có học thức, khả năng kinh doanh và tạo sản nghiệp. Song khó gần, tính cách mãnh liệt, hay soi mói bới móc, ưa hiếp đáp người khác giới dễ dẫn đến hai người ý kiến trái ngược nhau nhưng cuối cùng vợ chồng có tình nghĩa sâu đậm. Có thể là đồng nghiệp hoặc bạn học.

Leave a Comment