Hữu duyên cho con đường con cái sau con dể có con k ah và duyên khi nào lấy được chồng ạ

Đầu năm đi xem bói cầu duyên gia đạo . Mà thầy phán đường con cái sau này khó có con được . ( Mấy năm trước là mình mất 2 đứa con ) xin các bậc tiền bối hữu duyên cho con đường con cái sau con dể có con k ah và duyên khi nào lấy được chồng ạ . Cảm ơn chúc cả nhà năm mới vạn sự như ý 😘😘
————
Dương Nữ Mệnh: Sơn đầu hỏa – Cục: Thủy Nhị Cục. Mệnh cư cung Sửu.
giờ Tý ngày 10/1/1995 tức 10/12/1994 (Giáp Tuất ÂL).
Bát tự: Giáp Tuất – Đinh Sửu – Tân Sửu – Mậu Tý.
Can hành quyền lúc sinh: Can Quý.
Can tàng: Tân Đinh Mậu – Quý Tân Kỷ – Quý Tân Kỷ – Nhâm Quý
HÀNH của Năm – Tháng – Ngày – Giờ: Hỏa DƯỠNG Mộc – Thủy SINH Hỏa – Thổ SINH Kim – Hỏa SINH Thổ.
Nhật chủ là nhược.
Dụng thần là: Tân TỶ (Kim). Hợp với các số 7, 8, mầu Trắng, Bạc. Những nghề sau đây phù hợp:
1. Cơ khí, điện khí, các nghề có dính dáng đến kim loại.
2. Khoa học kỹ thuật, võ nghệ, thuộc kim, tuyển chọn.
3. Nghề tự do, nghề phục vụ.
VŨ KHÚC hóa Khoa tại cung PHỤ MẪU
THÁI DƯƠNG hóa Kỵ tại cung PHÚC ĐỨC
PHÁ QUÂN hóa Quyền tại cung TẬT
LIÊM TRINH hóa Lộc tại cung TỬ TỨC
——————
Sau năm 35 tuổi (4/2029) dễ lấy chồng đẻ con, được thuận lợi khoảng 25 năm, có bốn con (đã mất hai) lên cẩn trọng.

Leave a Comment