Lịch Can chi biện luận

Luận bàn tiếp về Hy lạp.
“Hy Lạp cổ đại là một nền văn minh thuộc về một thời kỳ lịch sử của Hy Lạp khởi đầu từ thời kỳ Tăm tối của Hy Lạp khoảng từ thế kỷ XII cho tới thế kỷ thứ IX TCN và kéo dài đến cuối thời kỳ cổ đại (khoảng năm 600 Công Nguyên).”

Hy Lạp cổ đại

Sau đó là Hy lạp cổ điển. Nhờ vào các cuộc chinh phạt được Alexandros Đại Đế của Macedonia thực hiện, nền văn minh Hy Lạp hóa đã phát triển rực rỡ. Một trong đó là chữ viết được cho là dẫn xuất từ chữ viết của người Phoenicia. Phoenicia là xã hội cấp nhà nước đầu tiên sử dụng bảng chữ cái một cách rộng rãi. Bảng chữ cái Phoenicia được cho là nguồn gốc của những bảng chữ cái hiện đại, mặc dù nó không chứa nguyên âm (sau này được bổ sung bởi người Hy Lạp). Nên văn minh Phoenicia có giao thương hàng hải mật thiết với phương Đông.

Có thể thấy nhiều nét tương đồng chữ cái Phoenicia và chữ giáp cốt văn.
Cuộc chinh phạt xa nhất của Alexandros Đại Đế là cuộc chinh phạt đến lưu vực sông Án (bắc Ấn độ, bắt nguồn từ Tây tạng).
Alexandros Đại đế
Như vậy, có thể giả thuyết rằng ngày Julius đến từ phương Đông.

Leave a Comment