Lịch Can chi biện luận

Thành phố Alexandria được xem là cái nôi của thiên văn học, lịch pháp và triết học của Hy lạp cổ đại, mà cũng là của thế giới. Với ba vạn khất sĩ, người tương đương nhà sư, cha đạo. Một người ảnh hưởng một trăm người thì có khoảng ba triệu Phật tử. Con số này có lẽ tương đương với dân số thành phố lúc đó. Vậy có thể thấy Phật giáo chiếm vị trí độc tôn ở thành phố Alexandria. Với hai giả thuyết lịch pháp được truyền từ Phật giáo đến Hy lạp hay ngược lại có thể dễ dàng loại bỏ giả thuyết ngược lại.

Leave a Comment