Lịch Can chi biện luận

Trước lịch Julius chắc chắn nguyên tắc điều chỉnh lịch phù hợp với chu kỳ trái đất quay quanh mặt trời có ở một vật thể hữu hình và ở cổ văn. Có lẽ ở cả hai, nhưng cổ văn thì đã bị phá hủy, phải tim ở cổ vật. Có một cổ vật mang lại nhiều manh mối là cỗ máy Antikythera,
Đây là một cổ vật tìm thấy trên một con tầu đắm vì bão trên đường vận chuyển đến La mã cổ đại vào khoảng năm 70 TCN. Cho đến bầy giờ vẫn chưa có lời giải đáp chính xác về công dụng của nó. Theo các nhà khoa học hiện nay nó được chế tạo một cách thủ công vô cùng tinh xảo và là mô hính dự đoán thiên văn của người Hy lạp. Nhiều công trình thời nay cố tạo dựng lại cỗ máy này cho lại kết quả đáng thất vọng về sai số lên tới hàng chục độ lượng giác khi mô phỏng năm hành tinh của hệ mặt trời.
Cỗ máy Antikythera

Với sự kiện nó ở trên tầu chở hàng cướp bóc từ Hy lạp về La mã cho thấy có thể có nhiều cỗ máy đã đến Roma. Nhưng có lẽ người La mã cũng không hiểu công dụng của nó. Có thể cuối cùng đến thế kỷ 14 một tu sĩ người Ý đã lấy ý tưởng từ nó phát minh ra đồng hồ hiện nay,
Đây cũng là luận chứng thứ ba của chủ đề.

Leave a Comment