Lịch Can chi biện luận

Một trong những giả thuyết quan trọng nhất ở đây là cỗ máy có lẽ không phải là công cụ thiên văn học, nên sai số của nó là dễ hiểu khi cưỡng bức nó là vậy. Có thể nhìn thấy nguồn gốc phương đông qua các bản phục dựng lại từ
The Antikythera Mechanism
Mặt trước
Mười hai tiết và mười hai khí.
Thất tinh của Phương đông (Tất Nguyệt Ô (Mặt trăng) – Chuỷ Hoả Hầu (sao Hỏa) – Sâm Thuỷ Viên (sao Thủy) – Tỉnh Mộc Hãn (sao Mộc) – Quỷ Kim Dương (sao Kim) – Liễu Thổ Chương (sao Thổ) – Tinh Nhật Mã (Mặt trời)
Cũng hiển thị 12 giò và tháng tiết khí

Leave a Comment