Lịch Can chi biện luận

Điểm đặc biệt là khi kẻ một đường thẳng từ kim tự tháp Kheops đến động Đình hồ thì quận Bamyan Afghanistan GMT+4:12 nằm ở điểm giữa. Nếu kim tự tháp Kheops hướng lên trên tượng cho Hỏa thì động Đình hồ hướng xuống dưới tượng cho Thủy. Cả hai cùng trên một vĩ độ. Cho nên khả năng kinh tuyến GMT+4:12 là Thiên đỉnh khởi đầu cho kỷ nguyên Phật giáo là điều chắc chắn.

Leave a Comment