Lịch Can chi biện luận

Dọc theo kinh tuyến Thiên đỉnh Phật giáo về phía Bắc ta có xuất phát điểm của người Saka du mục hiếu chiến, ưa dùng chiến tranh nuôi chiến tranh, hành của Kim.
Người Saka
Về phia nam ta có người Atlantis, hiện đã biến mất nhưng để lại nhiều di chỉ dọc theo lưu vực sông Ấn (văn minh Thung lũng Indus) đến ngày nay cũng chưa giải mã được. Người Atlantis theo mô tả của Platon (học giả Hy lạp) là đã xây dựng một nền khoa học khác hẳn và được xem như phép lạ dựa trên sự rung động, uyển chuyển, hành của Mộc.
Atlantis
Văn minh lưu vực sông Ấn
Quận Bamyan Afghanistan, nơi có hai pho tượng lớn nhất thế giới bằng đât, năm ở trung tâm, tượng của Thổ.

Leave a Comment