Lịch Can chi biện luận

Việc giải mã máy Antikythera đã chỉ ra kinh tuyến Thiên đỉnh Phật giáo và lịch can chi có điểm khởi đầu là giờ Giáp Tí ngày Giáp Dần tháng Giáp Dần năm Mậu Tí cho bắc bán cầu và giờ Giáp Tí ngày Giáp Dần tháng Giáp Thân năm Mậu Tí cho nam bán cầu. Tiếp theo ta thử giải mã lịch sử từ ngày khởi nguyên đến nay qua lịch can chi.
Nguyên đầu tiên của lịch can chi là nguyên Mậu Tí. Ở nguyên này xuất hiện ba nền văn minh cổ. Một là, văn minh Động Đình hồ với chữ giáp cốt văn. Hai là, văn minh Ai cập với chữ tượng hình Ai cập. Ba là, văn minh lưu vực sông Ấn với chữ viết Indus. Để tránh loãng chủ đề chúng ta sẽ chọn tiêu điểm là nền văn minh Indus.
Một nguyên có mười hai vận bắt đầu từ Tràng sinh – Mộc dục – Quan đới – Lâm Quan – Đế vượng – Suy – Bệnh – Tử – Mộ – Tuyệt – Thai – Dưỡng. Các nền văn minh đến vận Bệnh sẽ xảy ra nội chiến trong nền văn minh hoặc bị tác động từ bên ngoài dẫn đến sự hủy diệt. Nên văn minh Indus phát triển rực rỡ đến năm 3213 BC là bắt đầu vào vận Bệnh và trải qua một nghìn năm của ba vận Bệnh Tử Mộ thì tan vỡ.
https://fengshui.aidaiviet.com/Media/Uploads/binhlq/aidaivietcom/Nguy%C3%AAn%20M%E1%BA%ADu%20T%C3%AD.jpg

Leave a Comment