Lịch Can chi biện luận

Có thể thấy khi vào vận Bệnh của nguyên Mậu Tí (2913 trước CN) các chủng tộc dụ mục Aryan (văn minh ngựa) nổi lên xâm lược khắc nơi, toàn bộ châu Âu, bắc Á, vùng Địa Trung Hải, bắc Ấn độ đều ngã gục trước vó ngựa và đao kiếm của họ.

Hình ảnh được trích dẫn từ:
Ochre Coloured Pottery and Cemetery H Culture I Lithic, Vedic and Janapadas I Ancient History
Năm 2000 trước CN bắt đầu hình thành nhà nước Ochre Coloured Pottery (OCP) ở phía bắc tiểu lục địa Ấn độ (vùng Nê pan ngày nay). Nhà nước này đã phá hủy nền văn minh Indus ở lưu vực sông Ấn. Tù nhân cũng được đưa về đây sống kiếp nô lệ. Trải qua thời kỳ đên tối của văn minh Indus là bốn vận Bệnh, Tử, Mộ, Tuyệt với một nghìn hai trăm năm, cũng là thời kỳ huy hoàng của người Aryan, đến năm 1713 trước CN thì bước vận Thai, Dưỡng. Theo lịch Can chi thì đây là thời kỳ Phật tái sinh để diệt trừ kẻ ác, khôi phục Phật Pháp chuẩn bị cho nguyên kế tiếp. Đến thời điểm này thì bắt đầu sự diệt vong của người Aryan. Đầu tiên là khi đã chiếm hết đất đai có thể thì “hết thỏ thì cung nỏ sẽ chĩa vào nhau”, các cuộc chiến giữa các nhà nước Aryan diễn ra khốc liệt, có thể biết qua truyền thuyết về trận chiến thành Troia, sau đó là đại hồng thủy với động đất núi nửa và sóng thần (có ghi lại trong Kinh Thánh với con thuyền Noah) đã đưa toàn bộ các nhà nước Aryan vào thời kỳ bị hủy diệt mà đã được truyền miệng qua truyền thuyết Hy lạp .
Nhà nước OCP cũng không nằm ngoài số phận, nó bị hủy diệt vào khoảng năm 1500 trước công nguyên tức vào vận Thai khoảng 200 năm là mốc lịch sử đã được ghi lại.

Leave a Comment