Lịch Can chi biện luận

Thật là kỳ diệu việc cỗ máy lịch pháp Antikythera với hệ thống bánh răng cơ khí thực hiện phép tính số học để tính toán lịch can chi với cả vạn năm không sai một khắc. Nó không cần mô hình thiên văn của NASA cần phải máy tính số hiện đại với nền tảng toán học cao cấp. Vậy nó tính toán lập lịch thế nào.
Ta có thể thấy qua hệ thống bánh răng tính toán năm mặt trời 365 + 63/249, ngoài các bánh răng đảm bảo tỉ số truyền như 5 x 73 = 365 và 63/249 thì phép cộng được tính qua các bánh răng hành tinh vi sai. Nguyên tắc của nó cũng tương tự như sau:
https://www.youtube.com/watch?v=tOSQK5ZZzhg&t=1s


Để ý rằng máy Antikythera có tải trọng đầu ra rất nhỏ nên nó không dùng bánh răng bao mà thay vào đó là đệm lót tạo không gian cho bánh răng hành tinh di chuyển. Ngoài ra phần di chuyển chậm 63/249 được chế tạo to lớn và có số răng nhiều gấp 3 lần (3 * 21 / 3 * 81 = 63 / 249) để đảm bảo độ chính xác.

Leave a Comment