Lịch Can chi biện luận

Tính toán lịch tiết khí bằng bánh răng hệ mặt trời được thực hiện liên tục. Vậy cỗ máy Antikythera hiển thị như thế nào đến người dùng. Để có thể chạy hàng trăm năm hoặc lâu hơn rất nhiều thì nó sẽ không dùng hiển thị kim. Mảnh C của cổ vật hé lộ cho chúng ta thấy nó dùng vòng xoay.

Hình ảnh được trích từ nguồn:
https://www.researchgate.net/figure/Fragments-A-B-and-C-of-the-Antikythera-Mechanism-imaged-with-Polynomial-Texture_fig1_323481287
https://www.researchgate.net/figure/Fragment-C-of-the-Antikythera-mechanism-Composite-radiograph-produced-in-Photoshop-from_fig3_252678779
Ở mặt trước cơ chế có hai vòng xoay, một cho lịch tiết khí và một cho lịch trăng. Bộ đếm ngày sẽ truyền động qua phân hệ tính toán lịch tiết khí và trăng đến hai vòng xoay của mặt hiển thị. Trên mặt hiển thị có một vạch chỉ thị cố định cho biết đang ở ngày tháng tiêt khí (cung hoàng đạo) và trăng nào. Điểm đặc biệt trong phần này là bánh răng côn chuyển phương truyền đông đi 90 độ đảm bảo thu nhỏ kích thước.

Leave a Comment