Lịch Can chi biện luận

Về lịch sử Ai cập cổ đại.
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ai_C%E1%BA%ADp_c%E1%BB%95_%C4%91%E1%BA%A1i
Thời kỳ Tiền triều đại bắt đầu vào khoảng năm 3000 trước Công nguyên là thời kỳ bắt đầu manh mún chế độ phong kiến tập quyền đứng đầu là các Pharaoh sau khi chế độ cộng hòa bộ lạc nguyên thủy suy sụp. Cùng thời điểm này thì ở Động Đình hồ cũng tương tự với chế độ phong kiến tập quyền nhà Hạ, Thương…. Cũng tương ứng với lịch Can chi khởi nguyên năm 4713 BC, nguyên khởi Mậu Tí sau 1500 năm phát triển rực rỡ đến đỉnh cao thì bắt đầu vào vận Suy (năm 3213 BC). Di chỉ để lại của văn minh Động Đình hồ có Đạo Đức Kinh được người Hán ghi lại qua lời trăn trối của một Đạo sĩ, Kinh Dịch được ghi lại trong nhà tù, Bát Quái Hà đồ Lạc thư thì không rõ lấy từ đâu, cổ văn chữ Giáp cốt thì bị đốt cháy hoặc đập vụn. Văn minh nguyên thủy Ai cập thì cũng chung số phận, các di chỉ hiện nay trong bảo tàng hầu hết là của các triều đại phong kiến Ai cập.
Nhưng có một bằng chứng hé lộ cho chúng ta biết về văn minh nguyên thủy Ai cập, đó là đĩa Phaistos:

Link gốc của ảnh: https://www.facebook.com/photo/?fbid=184283510828569&set=pb.100077407633375.-2207520000
Nó được tìm thấy ở tàn tích cung điện của người Minoan năm 1908. Chúng ta có thể nhìn thấy đây là bản sao nhanh một cổ văn chữ tượng hình. Thời gian sao hẳn rất gấp gáp vì chữ thì dùng dấu đóng nhưng việc kẻ ô nghệch ngoặc như một đứa trẻ. Cổ văn được sao có hai mặt xoáy ốc từ tâm đĩa ra ngoài, mỗi mặt có ba mươi ô tổng cộng là sáu mươi ô. Bên trong các ô là chữ tượng hình cho nên nguồn gốc xuất xứ của cổ văn chắc chăn là của Ai cập thời Thượng cổ tức là của chế độ cộng hòa bộ lạc nguyên thủy. Trên tâm của mặt đĩa A là hình hoa sen tám cánh là biểu tượng của Phật giáo nguyên thủy, ở đây tượng cho khởi đầu. Trên tâm của đĩa B là hình sóng luân chuyển luân hồi. Như vậy khởi thủy từ tâm A, xoáy ra ngoài rồi cuộn vào trong tâm B thì luân hồi. Đây chính là lục niên hoa giáp (nạp âm hoa giáp) của Thiên can Địa chi. Việc giải mã thành công đĩa Phaistos sẽ cho chúng ta lý luận về Hành của từng cặp Thiên can Địa chi trong bảng lục niên hoa giáp. Đồng thời đây cũng là bằng chứng cho thấy nền văn minh nguyên thủy Ai cập cũng đồng nhất với văn minh Động Đình hồ về lịch Can chi.

Leave a Comment