Lịch Can chi biện luận

Sau khi giải mã kỹ lưỡng máy Antikythera có thể khẳng định đây là bản sao của cỗ máy lịch pháp được chế tạo cho chi nhánh Phật giáo Hy lạp và là phiêu bản duy nhất. Khi người La mã xâm lăng Hy lạp, các Phật tử Hy lạp đã dùng thuyền chuyển nó ra biển và tự đánh đắm mình cùng cỗ máy để lại cho hậu thế tránh bị người La mã phá hoại. Cho nên, ngày nay chúng ta mới có thể truy ngược lịch sử về đầu kỷ nguyên Phật giáo. Máy Antikythera được vận hành dùng sức người bằng cách lên dây cót. Như vậy, trong nhiều trường hợp sẽ không liên tục vì vậy cần tham chiếu đến Cỗ máy Nguyên thủy vận hành bằng lực tự nhiên và có độ bền vững để hoạt động nhiều vạn năm. Cỗ máy như vậy phải có ngay từ đầu Kỷ nguyên Phật giáo. Có thể giả thuyết rằng có hai cỗ máy ở hai bên đông tây của Thiên đỉnh Phật giáo. Một là, đại Kim tự tháp trên dải Giza hoạt động bàng Khí lực (hành Hỏa). Hai là, Động Đình Hồ hoạt động bằng Thủy lực (hành Thủy). Ở Động Đình hồ chỉ còn Gông đuôi én và di chỉ dưới đáy hồ được phát hiện gần đây khi hồ bị cạn trơ đáy. Cho nên chúng ta sẽ biện luận về phía Kim tự tháp, nơi còn rất nhiều di chỉ cổ đại.

Hình ảnh dùng trong biện luận về Kim tự tháp Ai cập chủ yếu lấy từ nguồn:
https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BA%A1i_Kim_t%E1%BB%B1_th%C3%A1p_Giza

Leave a Comment