Lịch Can chi biện luận

Cỗ máy lịch pháp nguyên thủy của nền văn minh Ai cập sẽ được đặt ở đâu. Nó cần có nguồn Khí lực Tự nhiên để hoạt động và một vị trí ổn định và bền vững để có thể vận hành cả nghìn năm. Đó chính là đại kim tự tháp Kheops, một động cơ nhiệt khí “vĩnh cửu”, tạo động lực từ năng lượng mặt trời. Trong kim tự tháp này có hai phòng có khả năng đặt máy, hai phòng này theo tên gọi của các nhà khảo cổ gọi là phòng Vua và Hoàng hậu. Cỗ máy trong kim tự tháp sẽ phải hoạt động trong môi trường khí động và đầy hơi nước nên cần phải có một hốc đá vừa khít với hình dạng của nó để đảm bảo khả năng ổn định bền vững. Điều kiện này chỉ có ở phòng Hoàng hậu.
https://www.youtube.com/watch?v=uHLc3y9gmEg&list=PLXKSoRE3VlexysDPnjOXWYq9WRVl94Uef
Do sự giữ nhiệt của đá mà khí trong kim tự tháp luôn được làm nóng bốc lên trên ngày cũng như đêm tạo một luồng gió duy trì dao động ổn định của bánh lắc Sabu, từ đó tính toán lịch can chi cho cả hàng nghìn năm liên tục.

Leave a Comment