Lịch Can chi biện luận

Chức năng Tôn giáo của các kim tự tháp có thể nhìn thấy ở các tháp Chăm pa Việt nam, dân tộc Chăm pa vẵn còn duy trì được lịch Can chi đến tận ngày nay. Với lớp vỏ bằng đất nung hấp thụ nhiệt mặt trời, đường tỏa khí thông thẳng lên nóc, phòng trung tâm và duy nhất là nơi đặt các Linh vật (có thể là Linga…). Các hướng chuẩn theo Đông Tây Nam Bắc như các Kim tự tháp. Hình ảnh tháp Khương Mỹ Quảng nam được dẫn từ nguồn
https://vi.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A1p_Ch%C4%83m
cho thấy quần thể tháp có ba tháp có thể cho ba ngôi Thiên Địa Nhân, với linh vật Linga (sinh thực) cho Nhân, tượng Phật cho Thiên, tượng Thần Đất cho Địa.

Leave a Comment