Lịch Can chi biện luận

Lịch pháp của người Olmec-Maya là lịch LongCount, nghĩa là đếm dài. tức lập lịch bằng cách đếm ngày từ ngày khởi nguyên lịch như lịch Can Chi. Điều này cũng cho thấy cỗ máy lịch pháp nguyên thủy trong Đại Kim tự tháp đã bị phá hủy. Lịch pháp người Olmec-Maya được tìm thấy từ các tàn tích tượng đá ít ỏi còn lại sau sự tàn phá và diệt chủng của thực dân Tây ban nha nhờ công của các nhà thám hiểm và khoa học, cho thấy họ ghi lại ngày bằng dãy số gồm năm chữ số tượng hình. Điều này cũng tương ứng với năm vành đếm ngày trên cỗ máy Antikythera.
Song có một sai lầm nghiêm trọng trong việc suy đoán cơ số đếm của lịch là 20. Điều này dẫn đến sai lầm trong tính toán độ dài của lịch là 20 x 20 x 20 x 20 x 20 = 3.200.000, tương đương với 8761 năm. Cho nên đã dự đoán sai lầm về ngày tận thế 21/12/2012 gây hoảng loạn toàn cầu và làm suy giảm trầm trọng niềm tin vào dự báo của các nhà khoa học.

https://www.youtube.com/watch?v=lPckj6p7vuY

Leave a Comment