Lịch Can chi biện luận

Từ nguyên lý của máy Antikythera giải mã sự phát triển, tàn lụi và hồi sinh của các nền văn minh phía Nam (trồng trọt và chăn nuôi) qua hai nguyên Mậu Tí và Kỷ Sửu (4713BC – 2487AC) trong kỷ nguyên Phật giáo, ta có thể nhận biết được quy luật tất yếu của Tự nhiên qua hai chồng quái là Địa Thiên thái và Thiên Địa bĩ trong Kinh Dịch.
Người phương Bắc (săn bắn và hái lượm) tượng là quái Càn (vật chất và hung dữ – thuần dương). Người phương Nam (trồng trọt và chăn nuôi) tượng là quái Khôn (ý thức và hiền hòa – thuần âm). Khi người phương Nam trên cơ người phương Bắc, tức quái Khôn nằm trên quái Càn (ứng chồng quái Địa Thiên thái) thì nền văn minh hồi sinh và phát triển rực rỡ. Khi người phương Bắc trên cơ người phương Nam, tức quái Càn nằm trên quái Khôn (ứng với chồng quái Thiên Địa bĩ) thì nền văn minh suy yếu và tàn lụi.
Một nguyên 3600 năm trong lịch Can chi bao gồm một cặp chồng quái Địa Thiên thái và Thiên địa bĩ. Một hào trong chồng quái ứng với một vận trong vòng Trường sinh dài 300 năm. Hiện tại, chúng ta đang trong giữa vận Thai (hào năm chồng quái Thiên Địa bĩ) là thời gian thai nghén cho nguyên sau Canh Dần.

Leave a Comment