Lịch Can chi biện luận

Cơ sở và cách tính lịch trăng (còn gọi là âm lịch) của đồng bào Chăm Việt nam hoàn toàn trùng khớp với những giải mã của máy Antikythera. Đó là cặp bánh răng đồng trục 47 răng / 128 răng, nghĩa là chu kỳ 128 năm tiết khí (năm mặt trời) thì có 47 tháng nhuận.

Đồng bào Chăm có hai cách tính cho chu kỳ 8 năm có 3 năm nhuận và 32 năm có 12 năm nhuận, trong đó có phân biệt Đại nhuận và Tiểu nhuận. Chính xác nhất là 128 năm có 47 năm nhuận, 128 năm là chu kỳ đã được phát hiện (dùng phép đo thì phát hiện 129 năm) là mặt trăng quay lại trạng thái ban đầu.
Cho nên chính xác thời gian một vòng mặt trăng quanh quả đất là 29.5 + 47 / 128 / 12 = 29.53059895833 ngày. Theo cách tính của đồng bào Chăm và nguyên lý máy Antikythera thì các tháng đủ thiếu liên tiếp xen nhau. Việc định chính xác tháng nhuận và tháng nào đủ, tháng nào thiếu tối quan trọng trong phép xem tử vi, vì có thể lệch một ngày hoặc một tháng và lá số hoàn toàn khác. Cá nhân tôi thì bị lệch một tháng nếu dùng cách tính thông thường hiện nay và trước đây tôi đã áy náy rất nhiều về lá số của mình.

Leave a Comment