Lịch Can chi biện luận

Một cỗ máy lịch pháp nguyên thủy cần có một cơ cấu đồng hồ tự động đo thời gian, trái tim của đồng hồ là dây tóc và bánh lắc dao động đều đặn tạo nhịp đo thời gian. Trái tim của cỗ máy Ai cập chính là đĩa Sabu. https://kenh14.vn/dia-bi-an-5000-nam-tuoi-duoc-tim-thay-o-ai-cap-khien-cac-nha-khoa-hoc-boi-roi-20230202105712842.chn https://www.youtube.com/watch?v=biTdoEf1wf4 Nó được tìm … Read moreLịch Can chi biện luận

Lịch Can chi biện luận

Về lịch sử Ai cập cổ đại. https://vi.wikipedia.org/wiki/Ai_C%E1%BA%ADp_c%E1%BB%95_%C4%91%E1%BA%A1i Thời kỳ Tiền triều đại bắt đầu vào khoảng năm 3000 trước Công nguyên là thời kỳ bắt đầu manh mún chế độ phong kiến tập quyền đứng đầu là các Pharaoh sau khi chế độ cộng hòa bộ lạc nguyên thủy suy sụp. Cùng thời điểm … Read moreLịch Can chi biện luận